Kontakt

HOVUDSTYRET FOR VOLDA KFUK-KFUM

Leiar: Karoline Paulen

Nestleiar: Stein Conradsen

Utleigeansvarleg: Anne-Randi Fagerli Festøy

Økonomiansvarlig: Torstein Drabløs

Styremedlem:  Shehan Kolambage

For leige av lokale ta kontakt med Volda kyrkjekontor

Adresse:Gymnasvegen 6, 6100 Volda

Telefon: 70 07 40 90

E-post: kyrkjekontoret@volda.kyrkja.no