Kontakt

HOVUDSTYRET FOR VOLDA KFUK-KFUM

Leiar: Constanze Lindner

Sekretær: Kjell-Roger Isene

Utleigeansvarleg: Constanze Lindner

Økonomiansvarlig: Jostein Stråbø

Styremedlem: Rita Horten-Egge Paulen

For leige av lokale ta kontakt med Volda kyrkjekontor

Adresse:Gymnasvegen 6, 6100 Volda

Telefon: 70 07 40 90

E-post: kyrkjekontoret@volda.kyrkja.no